+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

Νέα Προγράμματα

Λίγα λόγια για εμάς

H MEDITERRANEAN CERT παροχής υπηρεσιών πιστοποιήσεων προσώπων – επιχειρήσεων, συμβούλου, ISO – HACCP, διαδικτύου, μουσικής και τηλεόρασης εδρεύει στα Γρεβενά από το έτος 2016.

Σκοπός της:

α) Η πιστοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά τα διεθνή πρότυπα συστήματα διαχείρισης ISO (υπηρεσίες και προϊόντα)
β) η διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της υγείας και της ασφάλειας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης υψηλού κύρους.
γ) η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
δ) η πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου, με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων.
ε) η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τομείς στους οποίους δεν θα παρέχει πιστοποιήσεις Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
στ) η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού μάρκετινγκ, η κατασκευή – παραγωγή λογισμικών συστημάτων και κάθε είδους υπηρεσία που αφορά γενικότερα το διαδίκτυο.
ζ) η συνεργασία – στρατηγική συμμαχία με φορείς, οργανισμούς ιδιωτικούς και δημόσιους, σωματεία, οι οποίοι αναπτύσσουν σχήμα πιστοποίησης φυσικών προσόντων στον τομέα «υπεύθυνοι ποιότητας τροφίμων στον κλάδο της μαζικής εστίασης, διασκέδασης και λιανεμπορίου».
η) η παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικών μελετών, υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης και υπηρεσιών συμβούλων οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
θ) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για τον έλεγχο ποιότητας διαχείρισης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας μέσω των παρεχόμενων μας υπηρεσιών.
Προτεραιότητα μας είναι να αφουγκραστούμε την ανάγκη σας και να αναζητήσουμε – αναδείξουμε λύσεις για την κάλυψη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Η MEDITERRANEAN CERT εγγυάται:

1. Υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες

2. Αποτελεσματικότητα  επικεντρώνοντας τον έλεγχο στην ουσία και τις ανάγκες του πελάτη

3. Άρτια εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό προσφέροντας άριστες υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

4. Εμπειρία εξυπηρέτησης με αξιοπιστία και δημιουργικότητα

5. Ευελιξία ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες των πελατών

6. Ανταγωνιστικό κόστος για άριστες υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

ISO

ISO

HACCP

HACCP

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων

Ελεύθερη απαλλαγμένη μουσική

Ελεύθερη απαλλαγμένη μουσική