+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

Λίγα λόγια για εμάς

H MEDITERRANEAN CERT παροχής υπηρεσιών πιστοποιήσεων προσώπων – επιχειρήσεων, συμβούλου, ISO – HACCP, διαδικτύου, μουσικής και τηλεόρασης εδρεύει στα Γρεβενά από το έτος 2016.

Σκοπός της:

α) Η πιστοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά τα διεθνή πρότυπα συστήματα διαχείρισης ISO (υπηρεσίες και προϊόντα)
β) η διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της υγείας και της ασφάλειας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης υψηλού κύρους.
γ) η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
δ) η πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου, με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων.
ε) η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τομείς στους οποίους δεν θα παρέχει πιστοποιήσεις Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
στ) η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού μάρκετινγκ, η κατασκευή – παραγωγή λογισμικών συστημάτων και κάθε είδους υπηρεσία που αφορά γενικότερα το διαδίκτυο.
ζ) η συνεργασία – στρατηγική συμμαχία με φορείς, οργανισμούς ιδιωτικούς και δημόσιους, σωματεία, οι οποίοι αναπτύσσουν σχήμα πιστοποίησης φυσικών προσόντων στον τομέα «υπεύθυνοι ποιότητας τροφίμων στον κλάδο της μαζικής εστίασης, διασκέδασης και λιανεμπορίου».
η) η παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικών μελετών, υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης και υπηρεσιών συμβούλων οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
θ) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για τον έλεγχο ποιότητας διαχείρισης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας μέσω των παρεχόμενων μας υπηρεσιών.
Προτεραιότητα μας είναι να αφουγκραστούμε την ανάγκη σας και να αναζητήσουμε – αναδείξουμε λύσεις για την κάλυψη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ειρήνης 8, Γρεβενά, 51100

Τηλέφωνο

+30 6986 211 437

Email

info@mediterraneancert.gr