+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η MEDITERRANEAN CERT ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακά, επιδοτήσεις ελεύθερων επαγγελματιών, κ.α.) σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, οι οποίες περιλαμβάνουν ενημέρωση για τα προγράμματα που προκηρύσσονται, έλεγχο επιλεξιμότητας, έλεγχο μοριοδότησης, ετοιμασία μελέτης, υποβολή φακέλου και παρακολούθηση του έργου μετά την έγκρισή του. Διαθέτει έμπειρο, ειδικευμένο, με πλήρη επαγγελματική γνώση και επάρκεια προσωπικό διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε θέματα:

α) εκπόνηση μελετών και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

β) εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών

γ) οργάνωσης επιχειρήσεων

δ) επιδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων

Ενδεικτικά Προγράμματα:

1. Επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων και οργανισμών
2. ΑΓΡΟΤΩΝ
3. ΟΑΕΔ
4. LEADER
5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ