+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

Το πρότυπο ISO είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης όπως αυτό έχει δημοσιευτεί και ισχύει από τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας (ISO). Αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (υπηρεσιών – προϊόντων – διαδικασιών) που εφαρμόζεται από οποιοδήποτε επιχείρηση, το οποίο βελτιώνει την συνολική απόδοση της με απώτερο σκοπό την διαρκή ικανοποίηση και ποιοτική βελτίωση του πελάτη.
Εφαρμόζοντας το πρότυπο αξιολογείται το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της εντός των οριζόμενων κανονιστικών και νομοθετικών πλαισίων. Περαιτέρω, αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους διαγωνισμούς και τη συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών και εξαγωγή προϊόντων.

Η ‘’MEDITERRANEAN CERT’’, εταιρία παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης προσώπων – επιχειρήσεων – συμβούλου αναλαμβάνει την έκδοση μελέτης ISO (9001 – 22001 – 27001 – 45001 – κ.α.) καθώς και την πιστοποίηση του.

Εγγυάται:
1. Υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες
2. Αποτελεσματικότητα επικεντρώνοντας τον έλεγχο στην ουσία και τις ανάγκες του πελάτη
3. Άρτια εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό προσφέροντας άριστες υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης
4. Εμπειρία εξυπηρέτησης με αξιοπιστία και δημιουργικότητα
5. Ευελιξία ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες των πελατών
6. Ανταγωνιστικό κόστος για άριστες υπηρεσίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ